มาเตรียมความพร้อมกับ HEVC และ VP9 Next-Gen Codec

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ codec ที่จะเข้ามาแทนที่ H264 AVC MP4 ซึ่งกำลังจะล้าสมัยในไม่ช้านี้เนื่องจากว่าถูกพัฒนากันมาอย่างยาวนานและไม่สามารถลองรับ Resolution ของไฟล์ยุคใหม่ทั้ง UHD 4K และ 8K ในอนาคตจึงจำเป็นต้องพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับเข้ารหัสไฟล์แบบใหม่ประเภท lossy compression ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถ Steaming วีดีโอคุณภาพสูงได้โดยใช้ Bandwidth ที่น้อยลงกว่าเดิมจึงเป็นที่มาของ HEVC (High Efficiency Video Coding) หรือ H265 ซึ่ง codec ตัวนี้จำเป็นต้องเงินค่าใช้ software ทาง Google จึงพัฒนา codec อีกชนิดขึ้นและเพื่อให้เป็นที่แพร่หลายจึงได้เปิดเป็น Opensource และ ฟรี ในการนำไปใช้งาน คือ WEBM VP9 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก และในเมื่อมี codec ชนิดใหม่เราก็จำเป็นต้องมี library สำหรับถอดรหัสไฟล์ชนิดใหม่ด้วยจึงเป็นที่มาของบทความนี้ในการแนะว่า video player เวอร์ชั่นในไหนเป็นเวอร์ชั่นต่ำที่สุดที่สามารถลองรับการเล่นไฟล์ HEVC และ VP9 ได้ในตัวอย่างนี้ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาสามโปรแกรมคือ VLC Potplayer และ MPHC (Media Player Home Cinema) ในท้ายบทความได้แนบ Link สำหรับการโหลด Media player ของแต่ละผู้พัฒนาให้ด้วย

 VLC 
1
1.เริ่มจากตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก่อนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ให้กด HELP หมายเลข (1) ตามด้วย -> About หมายเลข (2) จะปรากฏหน้าต่าง About หมายเลข (3) ขึ้นมา ข้างใต้คำว่า VLC media player ขึ้นเลขเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
2.ผมได้ไปค้นในเอกสารที่เรียกว่า Release note หรือ Change log ว่าในแต่ล่ะเวอร์ชั่นที่มีการปล่อยออกมานั้นมีการแก้ไขและเพิ่ม Feature อะไรเข้าไปบ้าง
4
จาก Release note เวอร์ชั่นที่ได้รับการแก้ไขให้เล่น VP9 ได้สมบูรณ์ก็คือเวอร์ชั่น 2.2.1

Potplayer
2

1.เริ่มจากตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก่อนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ให้คลิกขวาบริเวณพื้นที่แสดงไฟล์  หมายเลข (1) ตามด้วย -> About หมายเลข (2) จะปรากฏหน้าต่าง About หมายเลข (3) ก็จะปรากฏเเลขเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
2.ผมได้ไปค้นในเอกสารที่เรียกว่า Release note หรือ Change log ว่าในแต่ล่ะเวอร์ชั่นที่มีการปล่อยออกมานั้นมีการแก้ไขและเพิ่ม Feature อะไรเข้าไปบ้าง
5
จาก Release note เวอร์ชั่นที่ได้รับการแก้ไขให้เล่น VP9 ได้สมบูรณ์ก็คือเวอร์ชั่น 1.6.57875

MPHC (Media Player Home Cinema)
3

1.เริ่มจากตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก่อนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ให้กด HELP หมายเลข (1) ตามด้วย -> About หมายเลข (2) จะปรากฏหน้าต่าง About หมายเลข (3) ขึ้นมาให้ดูตรงที่เขียนว่า Version :
2.ผมได้ไปค้นในเอกสารที่เรียกว่า Release note หรือ Change log ว่าในแต่ล่ะเวอร์ชั่นที่มีการปล่อยออกมานั้นมีการแก้ไขและเพิ่ม Feature อะไรเข้าไปบ้าง

6จาก Release note เวอร์ชั่นที่ได้รับการแก้ไขให้เล่น VP9 ได้สมบูรณ์ก็คือเวอร์ชั่น v1.7.1

หลังจากที่ทำการอัพเดท media player ที่ใช้เล่นก็จะสามารถเล่นไฟล์ MP4 HEVC และ WEBM VP9 ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากว่าทางผู้พัฒนาได้ใส่ library ชุดถอดรหัสไฟล์เข้าไปใน software ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ส่วน player ตัวอื่นๆก็มีวิธีการเช็คคล้ายๆกันผมได้เลือกเฉพาะ player ตัวที่เป็นที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่มา

ลิงค์สำหรับโหลด

VLC
http://www.videolan.org/vlc/index.html

Potplayer
http://www.videohelp.com/software/PotPlayer/version-history

MPHC
https://mpc-hc.org/downloads/